lat

Љубиша Бабић

Председник Форума пензионера ДС

Рођен 15. 1. 1953. године у Београду.

Школовао се и још увек се школује у Београду.

По струци - графичар.

Радио у Новинско-издавачком предузећу "Политика".

Повремено радио и за друге издавачке куће.

Више деценија активно се бавио друштвено-политичким а нарочито синдикалним радом.

Последњих 10 година активно ради на побољшању социјално-економског и општедруптвеног положаја најстаријих суграђана.

Од 2. 10. 2017. године сам председник Форума пензионера Демократске странке.