lat

Мирјана Рашевић

Чланица Политичког савета Демократске странке

Ради као научна саветница и управница Центра за демографска истраживања Института друштвених наука и редовна професорка на Катедри за демографију Географског факултета Универзитета у Београду. 
Ангажована је и као професорка на мастер студијама Економског факултета Универзитета у Београду. 
Била је директорка Института друштвених наука у периоду од 2002. до 2015. године. 
Ауторка је десетак књига, више чланака у националним и међународним часописима, сарадница на одговарајућим темама у низу студија и учесница са прилозима на већем броју скупова у земљи и иностранству. 
Била је уредница часописа Становништво од 1996. до 2010. године. Руководила је различитим пројектима, укључујући и оне стратешког типа. 
Чланица је Демократске странке од априла 1990. године. 
Чланица је Политичког савета Демократске странке од новембра 2016. године.