ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Чланарина

- A +
Упутство за попуњавање уплатницеНа основу члана 35. став 1. тачка 11. Статута Демократске странке, Главни одбор Демократске странке, на седници одржаној 18. децембра 2016. године донео је:

Одлуку о висини чланарине за 2017. годину

1. Висина чланарине за 2017. годину за категорију ђака, незапослених, студената и пензионера износи 100,00 динара;

2. Висина чланарине за 2017. годину за категорију запослених износи 500,00 динара;

3. Рок за плаћање чланарине за 2017. годину је 31. март 2017. године.

Чланови Демократске странке могу своју чланарину да уплате преко налога за уплату.

Налог за уплату треба да се испуни на следећи начин:
  • Уплатилац: Име и презиме члана, адреса, место, поштански број;
  • Сврха уплате: Чланарина;
  • Прималац: Демократска странка, Нушићева 6/II, Београд;
  • Шифра плаћања: 189; (Напомена: У случају електронског плаћања шифра плаћања је: 289)
  • Валута: RSD;
  • Износ: Уписати износ за своју категорију;
  • Рачун примаоца: 285-2041040000001-15;
  • Позив на број: ЈМБГ (јединствени матични број грађана)
    (веома је битно да се позив на број попуни исправно и то редом који гласи: ЈМБГ, из разлога што на основу евиденције матичног броја, кроз уплату чланарине, у бази везујемо матични број и члана који је платио чланарину).

Важна напомена: Износ уплате лимитиран је на максималан износ од 500,00 динара и свака већа уплата на рачун за годишњу чланарину неће бити евидентирана.