ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Поруке 12. Скупштине ДС ЕНЕРГИЈА 2006.

- A +

- Грађани имају капацитет да ову земљу учине снажном и стабилном.

- Наши идеали се нису променили: обезбедити могућности за свакога, тражити одговорност од свакога, обезбедити правду свакоме.

- Мењај себе да би променио Србију!

- Поштовање човека и његовог достојанства.

- Афирмација права и слобода запостављених и обесправљених.

- Заштита права националних мањина.

- Афирмација равноправности полова.

- 30% мање заступљeног пола на свим изборним листама Демократске странке.

- Заштита и унапређење положаја породице.

- Развој плуралистичког, праведног и солидарног друштва.

- Демократска странка у породици странака Социјалистичке интернационале.

- Модерна страначка организација.

- Савремени програм реформи усаглашен са европским стандардима.

- Демократска странка у складу са својом социјалдемократском оријентацијом залагаће се за убрзане реформе и модернизацију.

- Нова знања, нови трендови.

- Критичка сучељавања и дебате у органима Странке.

- Јасно преузимање одговорности.

- Демократско друштво је немогуће без демократске политичке културе.

- Уважавање саговорника и припадника других политичких опција.

- Одговорност, компетентност, толеранција и правичност.

- Стратегија Демократске странке је опис задатака који стоје пред Србијом.

- Нови Устав – правни и политички дисконтинуитет са недемократским наслеђем.

- Србији је потребан највиши правни акт у чијем средишту пажње ће бити грађанин.

- Развијање аутономије је форма даље демократизације друштва и државе.

- Развијање иницијатива и коришћење регионалне особености.

- Слободни и независни медији – ослонац демократског друштва.

- Формирање демократске критичке јавности.

- Антимонополски закони – заштита демократским реформама.

- Привреда и држава постоје ради грађана.

- Друштво не може опстати на социјалној неправди, корупцији и насиљу.

- Заштита јавног добра и јавног интереса.

- Демократска странка борбу против корупције водиће на свим нивоима и свим расположивим
средствима.

- Јавно расветљавање свих афера.

- Друштво без колебања.

- Нудимо одговоре на изазове времена.

- Живо и активно цивилно друштво је један од најважнијих стубова демократске реконструкције државе и политике.

- Демократска странка види у цивилном друштву снажног савезника демократије.

- Економски динамизам и социјална правда морају ићи руку под руку, водимо рачуна о социјалној издржљивости угрожених слојева друштва.

- Социјални дијалог је претпоставка такве стабилности, а социјална правда незаобилазна вредност.

- Демократска странка се снажно залаже за заштиту најсиромашнијих, старих и немоћних, болесних, напуштене деце, инвалида.