ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Нада Драговић

- A +
Нада ДраговићМинистарка пољопривреде и заштите животне средине Владе у сенци Демократске странке. Председница Ресорног одбора Демократске странке за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

Рођена је 1959. године у Зрењанину.

Једно је од значајних имена савремене српске науке у области заштите земљишних и водних ресурса. Усавршавала се као стипендиста Министарства за науку Аустрије на Институту за уређење бујица и лавина у Бечу. Докторирала је на Шумарском факултету где и данас предаје и истражује у областима заштите земљишта од ерозије, заштити од бујичних поплава и организацији противерозионих радова.

Објавила је велики број научних радова, монографија и учествовала у изради многобројних научних и стручних пројеката.

Члан је угледних националних и међународних организација: Светске организације за конзервацију земљишта и вода, Друштва инжењера за уређење бујица Србије, Комисије за полагање стручних испита у Инжењерској комори Србије.

Активна је не само у научном и педагошком раду него и на бројним управљачким функцијама на Факултету и Универзитету. Била је члан УО Србијавода.

Од 2008. до 2012. била је помоћница министра у Министарству за науку и технолошки развој и помоћница министра у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Члан је Демократске странке од 1991. године и била је на бројним функцијама у странци на свим нивоима.