ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Момчило Грубач (1940–2015)

- A +
Проф. др Момчило ГрубачРођен је 1940. године. Преминуо је 6. децембра 2015. године.

Професор Кривичног процесног права на Правном факултету у Новом Саду (1965-2004). Био је продекан (1975-1977) и декан тог Факултета (1979-80) и више година шеф Катедре кривично-правних наука, односно Катедре за кривично процесно право.

Био је посланик у Народној скупштини Републике Србије (1989-1990. и 1990-1992) и у Скупштини Војводине (2000-2001). У Влади Милана Панића био је на функцији савезног министра за људска права (1992-93). Након октобарских промена, изабран је за савезног министра правде (2000-01) а затим и за судију и председника Савезног уставног суда (2001–03).

Био је члан Политичког савета Демократске странке.

Председник Управног одбора Српског народног позоришта (2001-02).

Писац великог броја чланака и књига, углавном из области кривичног процесног права.

У више мандата био је члан законодавно-правне комисије у скупштинама Србије и Војводине. Учествовао је у владиним стручним телима за израду предлога појединих закона, нарочито активно у експертској групи за припрему предлога Закона о кривичном поступку, као председник, односно члан комисије. Био је председник и члан председништва покрајинског, односно југословенског Удружења за криминологију и кривично право. Био је и главни уредник, члан редакција односно члан савета у неколико стручних правних часописа ("Зборник радова" Правног факултета у Новом Саду, "Југословенска ревија за кривично право и криминологију", "Архив за правне и друштвене науке" и др.).

Ожењен, отац двоје деце.

Проф. др Момчило Грубач преминуо је 6. децембра 2015. године у Новом Саду.