ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Ненад Ђурђевић Београд 196.300,00 27 децембар 2012
Небојша Цветковић Лесковац 238,355.44 27 децембар 2012
Бранко Радујко Београд 240.300,00 27 децембар 2012
Јанко Веселиновић Нови Сад 251,300.00 27 децембар 2012
Бранислав Маравић Нови Сад 254.000,00 27 децембар 2012
Србољуб Бубњевић Нови Сад 264,800.00 27 децембар 2012
Божидар Ђелић Београд 560.600,00 27 децембар 2012
Дејан Васовић Београд 35.900,00 26 децембар 2012
Зорица Здравковић Краљево 36.000,00 26 децембар 2012
Марина Николић Пожаревац 36.100,00 26 децембар 2012
Дејан Николић Кладово 37.808,00 26 децембар 2012
Петар Рудински Суботица 38.400,00 26 децембар 2012
Владимир Поповић Београд 40.300,00 26 децембар 2012
Љубинко Жугић Врбас 40.300,00 26 децембар 2012
Мирјана Барошевић Кикинда 41.200,00 26 децембар 2012
Никола Думитрашковић Кладово 42.300,00 26 децембар 2012
Горица Максимовић Бела Црква 42.576,00 26 децембар 2012
Анико Жирош Јанкелић Сента 43.430,00 26 децембар 2012
Мићо Стојановић Кикинда 43.500,00 26 децембар 2012
Едип Шерифов Београд 45.600,00 26 децембар 2012

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)