ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Милица Миловић Врбас 235,300.00 26 децембар 2012
Ненад Стојић Београд 312.300,00 26 децембар 2012
Предраг Башић Београд 427.700,00 26 децембар 2012
Горан Јаић Београд 449.200,00 26 децембар 2012
Бранислав Пејчић Београд 643.800,00 26 децембар 2012
Петар Грегорињски Врбас 35.300,00 25 децембар 2012
Радован Рошуљ Тител 35.664,00 25 децембар 2012
Ружа Пелић Ковин 35.800,00 25 децембар 2012
Властимир Котваш Ковачица 36.100,00 25 децембар 2012
Гојко Вукадин Ковачица 36.300,00 25 децембар 2012
Магдолина Апро Бакаи Ада 36.400,00 25 децембар 2012
Бранислав Мајкановић Кладово 36.575,00 25 децембар 2012
Зорка Јеремић Ваљево 39.900,00 25 децембар 2012
Милче Милутинов Ковин 40.200,00 25 децембар 2012
Мирослав Кришан Ковачица 41.300,00 25 децембар 2012
Дејан Нешић Владимирци 41.800,00 25 децембар 2012
Зоран Милосављевић Врањска бања 43.500,00 25 децембар 2012
Снежана Раденковић Горњи Милановац 43.980,00 25 децембар 2012
Ангелина Јуришић Богатић 44.700,00 25 децембар 2012
Елена Турански Бач 47.400,00 25 децембар 2012

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)