ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
АТЕЛ КОВИН Д.О.О. Ковин 150.000,00 13 април 2012
POLJOTRADE Нови Карловци 200.000,00 13 април 2012
Никола Вујаковић Београд 200.000,00 13 април 2012
Зоран Нешић Београд 495.000,00 13 април 2012
Никола Матејић Смедерево 500.000,00 13 април 2012
BUS GROUND HANDLING Суботица 2.535.000,00 10 април 2012
Живота Лазаревић Нови Сад 36.000,00 06 април 2012
Предраг Станков Зрењанин 39.000,00 06 април 2012
Михаило Тодоровић Ивањица 44.100,00 06 април 2012
Зоран Милетић Младеновац 44.370,00 06 април 2012
Гордана Козловачки Зрењанин 46.200,00 06 април 2012
Слободан Гошевски Зрењанин 50.000,00 06 април 2012
Љубан Младеновић Лесковац 58.300,00 06 април 2012
Предраг Гргић Зрењанин 100.000,00 06 април 2012
Ненад Томић Шабац 100.000,00 06 април 2012
Дејан Балажевић Суботица 115.000,00 06 април 2012
Милош Трипић Београд 650.000,00 06 април 2012
Бојан Давитков Димитровград 50.000,00 05 април 2012
Снежана Божић Петровац 50.000,00 05 април 2012
Игор Николић Владичин Хан 59.300,00 05 април 2012

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)