ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Мирослав Брајков Суботица 96.500,00 05 април 2012
Миладин Чепић Зрењанин 38.000,00 30 март 2012
Десимир Павловић Крушевац 41.100,00 30 март 2012
Драган Станишић Зрењанин 43.200,00 30 март 2012
Златимир Момиров Зрењанин 48.643,87 30 март 2012
Јовица Берар Зрењанин 50.000,00 30 март 2012
Сава Шалетић Зрењанин 74.100,00 30 март 2012
Предраг Зрењанин Станков 89.000,00 30 март 2012
Љупка Бојовић Цвејић Зрењанин 92.500,00 30 март 2012
Александар Живнустка Петровац 93.700,00 30 март 2012
Биљана Јовановић Зрењанин 100.000,00 30 март 2012
Златомир Козловачки Зрењанин 100.000,00 30 март 2012
Милета Михајлов Зрењанин 100.000,00 30 март 2012
Дарко Мишкоски Суботица 145.000,00 30 март 2012
Данило Чабрић Суботица 153.000,00 30 март 2012
Данијел Хорват Суботица 154.845,00 30 март 2012
Мирјана Пољаковић Суботица 159.680,00 30 март 2012
Александар Тривић Ловчански Суботица 174.000,00 30 март 2012
Предраг Видосављевић Београд 35.000,00 23 март 2012
Бранислав Мартинов Зрењанин 38.200,00 23 март 2012

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)