ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Вук Динчић Земун 3.800,00 23 децембар 2013
Вук Динчић Земун 3.800,00 23 децембар 2013
Вук Динчић Земун 3.800,00 23 децембар 2013
Силвија Крањц Сомбор 3.830,00 23 децембар 2013
Светлана Лукић-Петровић Нови Сад 3.840,00 23 децембар 2013
Зоран Стошић Врање 3.900,00 23 децембар 2013
Живојин Станковић Лесковац 3.900,00 23 децембар 2013
Зоран Пајкић Голубац 3.900,00 23 децембар 2013
Бата ЋирковиЋ Голубац 3.900,00 23 децембар 2013
Милош Максовић Београд - Чукарица 3.900,00 23 децембар 2013
Милош Максовић Београд - Чукарица 3.900,00 23 децембар 2013
Милош Максовић Београд - Чукарица 3.900,00 23 децембар 2013
Милош Максовић Београд - Чукарица 3.900,00 23 децембар 2013
Милош Максовић Београд - Чукарица 3.900,00 23 децембар 2013
Милош Максовић Београд - Чукарица 3.900,00 23 децембар 2013
Милош Максовић Београд - Чукарица 3.900,00 23 децембар 2013
Милош Максовић Београд - Чукарица 3.900,00 23 децембар 2013
Милош Максовић Београд - Чукарица 3.900,00 23 децембар 2013
Aлександар Матић Београд - Чукарица 4.000,00 23 децембар 2013
Владимир Терзин Београд 4.000,00 23 децембар 2013

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)