ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Бојан Пајтић Нови Сад 4.800,00 23 децембар 2013
Јован Марковић Ужице 4.900,00 23 децембар 2013
Драгољуб Мићуновић Нови Београд 4.900,00 23 децембар 2013
Тихомир Нежић Ђурђево 4.920,00 23 децембар 2013
Предраг Берић Нови Кнежевац 4.920,00 23 децембар 2013
Фриндик Целуска Мали Иђош 5.000,00 23 децембар 2013
Татјана Пашић Београд 5.000,00 23 децембар 2013
Петар Загорчић Нови Сад 5.000,00 23 децембар 2013
Aлександар Радоњић Нови Сад 5.000,00 23 децембар 2013
Драган Милошевић Нови Сад 5.000,00 23 децембар 2013
Тамаш Тотх Aда 5.000,00 23 децембар 2013
Мирослав Кљајић Темерин 5.000,00 23 децембар 2013
Мухарем Халиловић Нови Сад 5.000,00 23 децембар 2013
Богдан Травица Шид 5.000,00 23 децембар 2013
Славко Параћ Суботица 5.000,00 23 децембар 2013
Зоран Милетић Младеновац 5.000,00 23 децембар 2013
Ненад Боровић Рума 5.000,00 23 децембар 2013
Горан Пауновић Нови Сад 5.000,00 23 децембар 2013
Бранислав Вујовић Београд - Раковица 5.000,00 23 децембар 2013
Весна Шијачки Рума 5.000,00 23 децембар 2013

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)