ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Иван Марјановић Београд - Чукарица 850,00 23 децембар 2013
Новица Ђорђевић Панчево 960,93 23 децембар 2013
Зоран Јовановић Панчево 961,00 23 децембар 2013
Љиљана Кузмановић-Вујаковић Београд - Чукарица 1.000,00 23 децембар 2013
Никола Дмитрашиновић Земун 1.000,00 23 децембар 2013
Младен Ерцег Земун 1.200,00 23 децембар 2013
Дејан Булајић Нови Београд 1.250,00 23 децембар 2013
Дејан Булајић Нови Београд 1.250,00 23 децембар 2013
Дејан Булајић Нови Београд 1.250,00 23 децембар 2013
Дејан Булајић Нови Београд 1.250,00 23 децембар 2013
Дејан Булајић Нови Београд 1.250,00 23 децембар 2013
Дејан Булајић Нови Београд 1.250,00 23 децембар 2013
Дејан Булајић Нови Београд 1.250,00 23 децембар 2013
Дејан Булајић Нови Београд 1.250,00 23 децембар 2013
Дејан Булајић Нови Београд 1.250,00 23 децембар 2013
Дејан Булајић Нови Београд 1.250,00 23 децембар 2013
Дејан Булајић Нови Београд 1.250,00 23 децембар 2013
Дејан Булајић Нови Београд 1.250,00 23 децембар 2013
Миливој Петровић Тител 1.250,00 23 децембар 2013
Саша Велисављевић Нови Београд 1.250,00 23 децембар 2013

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)