ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Биљана Хасановић - Кораћ Вршац 30.000,00 09 јануар 2013
Недељко Коњокрад Иланџа 30.000,00 09 јануар 2013
Томислав Ратковић Нови Бечеј 30.000,00 09 јануар 2013
Васил Настоски Оџаци 30.000,00 09 јануар 2013
Предраг Берић Нови Кнежевац 30.000,00 09 јануар 2013
Бојан Пајтић Нови Сад 30.000,00 09 јануар 2013
Видана Недић Беочин 500,00 08 јануар 2013
Васил Настоски Оџаци 1.500,00 08 јануар 2013
Предраг Берић Нови Кнежевац 1.700,00 08 јануар 2013
Игор Салак Честерег 2.000,00 08 јануар 2013
Данило Вишњевац Инђија 2.070,00 08 јануар 2013
Живота Лазаревић Нови Сад 2.100,00 08 јануар 2013
Томислав Ратковић Нови Бечеј 3.500,00 08 јануар 2013
Ненад Сударов Нови Сад 4.610,00 08 јануар 2013
Горан Пауновић Нови Сад 5.000,00 08 јануар 2013
Ненад Боровић Рума 5.000,00 08 јануар 2013
Aнико Ширкова Сента 5.190,00 08 јануар 2013
Aтила Ченгери Суботица 5.706,00 08 јануар 2013
Милорад Гашић Футог 6.300,00 08 јануар 2013
Бранко Радујко Београд - Раковица 20.000,00 08 јануар 2013

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)