ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Јанко Веселиновић Нови Сад 30.000,00 08 јануар 2013
Даниел Ковачић Ђурђин 30.000,00 08 јануар 2013
Зоран Томић Вршац 30.000,00 08 јануар 2013
Будислав Медурић Бечеј 30.000,00 08 јануар 2013
Саво Добранић Кикинда 30.000,00 08 јануар 2013
Бранислав Дамјанов Српска Црња 30.000,00 08 јануар 2013
Роберт Санто Суботица 30.000,00 08 јануар 2013
Aтила Ченгери Суботица 30.000,00 08 јануар 2013
Игор Салак Честерег 30.000,00 08 јануар 2013
Aнико Ширкова Сента 30.000,00 08 јануар 2013
Изабела Шерић Оџаци 30.000,00 08 јануар 2013
Бранко Радаковић Инђија 30.000,00 08 јануар 2013
Борислав Новаковић Нови Сад 30.000,00 08 јануар 2013
Душан Елезовић Нови Сад 30.000,00 08 јануар 2013
Јан Бохуш Гложан 30.000,00 08 јануар 2013
Илија Ћосић Ириг 206.9,5,00 08 јануар 2013
Зоран Јеличић Нови Сад 2.070,00 04 јануар 2013
Синиша Лазић Сомбор 7.600,00 04 јануар 2013
Горан Васић Нови Сад 11.500,00 04 јануар 2013
Славко Бранковић Ковин 30.000,00 04 јануар 2013

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)