ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Данило Вишњевац Инђија 2.070,00 23 децембар 2013
Зоран Јеличић Нови Сад 2.070,00 23 децембар 2013
Јожеф Тобиаш Aда 2.070,00 23 децембар 2013
Лазар Рачић Сомбор 2.070,00 23 децембар 2013
Живота Лазаревић Нови Сад 2.100,00 23 децембар 2013
Мирослава Живић Бачка Паланка 2.200,00 23 децембар 2013
Ервин Палфи Нови Кнежевац 2.250,00 23 децембар 2013
Саша Нецков Нови Кнежевац 2.250,00 23 децембар 2013
Мирослава Живић Бачка Паланка 2.300,00 23 децембар 2013
Мирослава Живић Бачка Паланка 2.300,00 23 децембар 2013
БОЈAН МAНДИЋ Бачка Топола 2.300,00 23 децембар 2013
Ивица Митић Ристовац 2.400,00 23 децембар 2013
Мирјана Хрваћанин Београд 2.500,00 23 децембар 2013
Мирјана ЂорЂевић Београд 2.500,00 23 децембар 2013
Aлександра Нецков Нови Кнежевац 2.500,00 23 децембар 2013
Aлександра Нецков Нови Кнежевац 2.500,00 23 децембар 2013
Aлександра Нецков Нови Кнежевац 2.500,00 23 децембар 2013
Aлександра Нецков Нови Кнежевац 2.500,00 23 децембар 2013
Aлександра Нецков Нови Кнежевац 2.500,00 23 децембар 2013
Aлександра Нецков Нови Кнежевац 2.500,00 23 децембар 2013

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)