ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Ондреј Бенка Бачки Петровац 2.800,00 23 децембар 2013
Мирослава Живић Бачка Паланка 2.800,00 23 децембар 2013
Мирослава Живић Бачка Паланка 2.800,00 23 децембар 2013
Мирослава Живић Бачка Паланка 2.800,00 23 децембар 2013
Мирослава Живић Бачка Паланка 2.800,00 23 децембар 2013
Мирослава Живић Бачка Паланка 2.830,00 23 децембар 2013
Мирослава Живић Бачка Паланка 2.850,00 23 децембар 2013
Игор Салак Честерег 2.900,00 23 децембар 2013
Геза Ваш Суботица 2.900,00 23 децембар 2013
Геза Ваш Суботица 2.900,00 23 децембар 2013
Геза Ваш Суботица 2.900,00 23 децембар 2013
Геза Ваш Суботица 2.900,00 23 децембар 2013
Геза Ваш Суботица 2.900,00 23 децембар 2013
Геза Ваш Суботица 2.900,00 23 децембар 2013
Геза Ваш Суботица 2.900,00 23 децембар 2013
Геза Ваш Суботица 2.900,00 23 децембар 2013
Геза Ваш Суботица 2.900,00 23 децембар 2013
Геза Ваш Суботица 2.900,00 23 децембар 2013
Геза Ваш Суботица 2.900,00 23 децембар 2013
Геза Ваш Суботица 2.900,00 23 децембар 2013

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)