ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Мирослав Илић Београд - Чукарица 52.000,00 17 октобар 2014
Саша Пауновић Параћин 53.424,00 17 октобар 2014
Зоран Милетић Младеновац 55.000,00 17 октобар 2014
Горан Обућински Београд - Чукарица 55.000,00 17 октобар 2014
Aлександар Бакрач Београд - Палилула 55.000,00 17 октобар 2014
Јан Бохуш Гложан 55.320,00 17 октобар 2014
Богдан Татић Београд 59.700,00 17 октобар 2014
Горан Вуковић Рума 60.000,00 17 октобар 2014
Тамаш Тотх Aда 60.000,00 17 октобар 2014
Љиљана Кожовић Београд - Раковица 60.000,00 17 октобар 2014
Aлександар Радоњић Нови Сад 60.000,00 17 октобар 2014
Оливер Дулић Суботица 62.400,00 17 октобар 2014
Живорад Aнђелковић Београд - Палилула 62.942,00 17 октобар 2014
Милица Делевић Београд 63.000,00 17 октобар 2014
Драган Вујевић Нови Београд 63.600,00 17 октобар 2014
Aлександар Бијелић Нови Београд 64.000,00 17 октобар 2014
Зоран Мићовић Aриље 72.000,00 17 октобар 2014
Раде ШаШа Сомбор 72.000,00 17 октобар 2014
Снежана Стиковић Нови Београд 72.000,00 17 октобар 2014
Горан Тасић Београд - Палилула 96.000,00 17 октобар 2014

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)