ћир

Obrazovanje i razvoj univerziteta i nauke


PODELITE:

Učinićemo obrazovanje jednako dostupnim svima bez obzira na materijalnu situaciju ili mesto stanovanja

· Srednjoškolsko obrazovanje će biti obavezno

· Napravićemo moderne nastavne planove koji će u centar staviti učenika i kroz koje će deca sticati praktičnija znanja koja će im omogućiti da se lakše zaposle, a škola mora imati mehanizme koji će rešavati probleme sa kojima se deca tokom školovanja susreću

· Povećaćemo plate nastavnicima i učiteljima, a mora im biti omogućeno da stalno usavršavaju i modernizuju svoja znanja

· Uvešćemo građansko vaspitanje kao obavezan predmet u školama, kao i predmet reproduktivno zdravlje, a informatika će biti uvedena već u prve razrede osnovne škole

· Obuhvat dece koja učestvuju u predškolskom obrazovanju od treće godine mora biti veći

· Stvorićemo obrazovni sistem u kom će svi imati jednaku šansu i zato ćemo napraviti fond za stipendiranje najtalentovanije dece od osnovne škole do doktorskih studija, kao i naučne inkubatore za preduzimljive i inovativne srednjoškolce i mlade naučnike

· Ne sme biti tolerancije za korupciju u obrazovanju koja vodi kupovini diploma, i zato ćemo izvršiti ponovnu akreditaciju svih fakulteta uz oštrije uslove i uvesti stalnu kontrolu kvaliteta obrazovanja na svim nivoima, kako u privatnim, tako i u državnim ustanovama

· Povećaćemo izdvajanja iz budžeta za nauku i tehnološki razvoj

· Država će sufinansirati projekte u oblasti istraživanja i privrednog razvoja koji imaju podršku evropskih fondova

· Sprečićemo proces nepovratnog odliva najperspektivnijeg mladog naučnog kadra, kroz obezbeđivanje kratkoročnih individualnih projekata i odgovarajućih radnih mesta

· Prekinućemo inertno budžetsko finansiranje na osnovnim, master i doktorskim studijama i prilagodićemo upisne kvote potrebama tržišta rada

PRATITE NAS

STOP MEDIJSKOM MRAKU!

Preuzmite besplatnu
mobilnu aplikaciju sa Play Store ili App store prodavnice

KATEGORIJE