lat

ПЛАН ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ БЕОГРАДА


ПОДЕЛИТЕ:

За транспарентну и добру управу: управа одговорна пред законом, грађани једнаки пред институцијама

Наш циљ је да Београд ослободимо од нетранспарентне власти, од коруптивних афера и злоупотреба. Наш задатак је да потпуно променимо садашњи систем у коме се права остварују преко везе, партијске књижице и протекционизма. Развој града планираћемо на основу озбиљних стручних анализа, јавних расправа о приоритетима и рационалности пројеката.

 • Професионализоваћемо градску управу. Конкурс ће бити једини начин запошљавања, а испуњавање критеријума једино мерило. Кроз развијене механизме потпуно ћемо заштитити запослене од политичких притисака и омогућити статус узбуњивача за оне који указују на политички притисак. За партијске послушнике неће бити места у јавној управи, већ искључиво за стручне и квалификоване људе.
 • Изменом Статута града Београда, увешћемо бесплатну правну помоћ како би грађани без препрека могли да остварују сва своја права пред градском управом и јавним службама.
 • Увешћемо транспарентност и јавност у одлучивању. Водићемо јавне расправе о свим пројектима и плановима од интереса за град. Све информације од интереса за грађане ће бити јавне, а сви приходи и расходи града Београда биће он-лајн доступни у сваком тренутку и на увид свима.  
 • Модернизоваћемо градску управу. Применићемо високе технологије у циљу ефикаснијег функционисања Београда, интегрисати и дигитализовати све градске службе, јавна предузећа, велике инфраструктурне пројекте и саобраћајне системе.
 • Увешћемо градску канцеларију која ће бити високо технолошки опремљена, радити непрекидно и помагати грађанима да обаве бројне административне послове без шетања од шалтера до шалтера. На овај начин услуге ће грађанима бити потпуно доступне и електронским путем, чиме би се учинио први корак у смањењу корупције у градској управи.
 • Ослободићемо Београдод коруптивних афера и злоупотреба власти. Објавићемо све заташкане информације о злоупотребама, корупцији, ненаменском и расипничком трошењу новца грађана Београда, све спорне пројекте које је власт сакрила од грађана. Зауставићемо све пројекте који нису добили подршку стручне јавности и за које не постоји анализа економске оправданости.

Образовање за будућност: Да знање и таленат остану у Београду 

Залажемо се за образовање за будућност и задржавање знања и талената у Београду.

Наш циљ је да образовани, стручни и талентовани не беже из града јер су партијски, нестручни и бахати узурпирали радна места.

Омогућићемо образовање за сву децу без обзира на метеријални положај и зато ће сви уџбеници бити бесплатни.

Да бисмо образовали генерације за ново доба, омогућићемо да школско градиво буде доступно и у електронском облику.

Без науке и знања, Београд и Србија немају никакву развојну перспективу и остаће дестинација капитала који тражи само јефтину радну снагу.

 • Направићемо евиденцију научника, истраживача и високо образованих који су напустили Београд. На основу ове евиденције, укључиваћемо их у израду и рецензију пројеката који су Београду неопходни за будући раст и развој.
  У складу са процењеним потребама, изградићемо научну и техничку инфраструктуру, створити услове за радни ангажман и опремити домаће институције за истраживачки рад.
  Како бисмо домаћу науку унапредили, успоставићемо и развијаћемо сарадњу са страним научним институцијама.
 • Изградићемо непрофитне станове за научнике, истраживаче, стручњаке и уметнике.

Подршка предузетништву, малим и средњим предузећима

Највећи потенцијал за развој Београда су његови грађани и грађанке и њихова знања, способности и иницијативе. Због тога, Град мора да преузме улогу савезника у развоју њихових пословних идеја.

 • Формираћемо Градски савет за мало и средње предузетништво који ће бити помоћ предузетницима, власницима малих и средњих предузећа у процесу оснивања и развијања њиховог посла.
 • Основаћемо бизнис инкубаторе за 100 предузећа годишње, који ће бити места на којима ће фирме изабране путем конкурса, а на основу њихових бизнис планова, добити могућност да развијају свој посао уз пуну логистичку помоћ.
 • Буџетом града определићемо подстицајна средства која ће омогућити бескаматно кредитирање најбољих идеја. У сврху контроле ових мера, утврдићемо механизме којима ће се спречавати злоупотребе.

За аутономију културе у слободном Београду: врхунска уметност, а не јефтина забава

Културна сцена Београда живи без истинске подршке града и његових институција и оваква ситуација полази од суштинског неразумевања њене важности. Наш циљ је да ослободимо Београд од имиџа дестинације за јефтину забаву и учинимо га савременом европском културном метрополом у којој је култура аутономна и ослобођена политичких притисака.

 • Основаћемо Савет за културу града Београда. Ова институција биће основна полуга аутономије културе у Београду. Кроз њен рад, обезбедићемо учешће признатих уметника у процесу доношења одлука о избору најквалитетнијих пројеката у култури.
 • Повећаћемо буџет за културу на 4% у првој години мандата.
 • Фебруар ће бити “месец културе у Београду”. У овом месецу ће сви програми градских установа културе бити бесплатни за све Београђане.
 • Решићемо дугове према самосталним уметницима који постоје од стране Града Београда. Зауставићемо понижавање уметника тако што ће се решити њихов социјални положај и обезбедити услови за слободу стваралаштва и изражавања.
 • Формираћемо хабове за младе уметнике. Напуштене индустријске просторе, уместо рушења или продаје, претворићемо у савремене културне центре у којима ће грађани Београда моћи да прате стваралаштво данашње генерације уметника.
 • Обезбедићемо простор за градску галерију и наставићемо рад на изградњи Музеја града Београда.
 • Обезбедићемо посебне градске фондове за младе музичке таленте, дебитантске филмове и подршку копродукцијама.
 • Финансираћемо програме уметничког образовања. Посебно ћемо се фокусирати на децу из сиромашних породица и рањивих група.

За здравље доступно свима

Залажемо се за лечење које ће бити доступно свима. Уједначићемо услове за пружање здравствене заштите у свим здравственим установама, како би квалитет здравствене заштите био једнак у свим деловима града. Створићемо град у коме ће сви моћи да се лече под једнаким условима.

 • Развијаћемо и улагати у превенцију. Евидентираћемо број и типове приватних здравствених установа на територији града (приватних ординација, приватних домова здравља) и укључићемо их у све програме превенције и промоције здравља.
 • Обновићемо и опремићемо постојеће и изградићемо недостајуће домове здравља.
 • Увешћемо институт породичног лекара. Да би лекар био сваком ближи, повећаћемо број лекара и медицинских сестара у домовима здравља и на тај начин ћемо учинити здравствену заштиту доступнијом свим грађанима.
 • Децентрализоваћемо здравство. Истрајаћемо на поништењу одлуке о централизацији у области здравства и враћању оснивачких права над болничким центрима који су одузети Београду.
 • Смањићемо време чекања за добијање здравствене заштите. Након анализе процедура за лечење, увешћемо решења која ће грађане поштедети дугих чекања и компликованог заказивања прегледа.

Организована подршка породици

Наш циљ је да ослободимо Београд од захтева да се патриотски рађа у име нације и да створимо град младих и срећних породица које планирају да остану да живе у Београду.

 • Повећаћемо број деце у предшколском образовању. Гарантоваћемо једнак економски положај родитеља деце у приватном и државном вртићу.
 • Обезбедићемо субвенције за родитеље чија деца нису успела да се упишу у вртиће.
 • Увешћемо систем једнаке плате за исти посао. Жене ће за исти посао бити плаћене колико и мушкарци.
 • Изборићемо се да трајање боловања за мајке болесне деце траје колико и лечење детета.
 • Инсистираћемо на мерама које ће спречити послодавце да отпуштају породиље, труднице и жене на боловању.
 • Градићемо игралишта, јавне спортске терене и учинити доступним бављење спортом за сву децу.

За безбеднији град

Наш циљ је да ослободимо Београд од криминала, агресије, мржње и сваке врсте насиља.

 • Основаћемо Савет за безбедност града. У Савету ће своје место наћи представници полиције, локалне самоуправе, школа, различитих институција и невладиних организација. Савет ће радити на мапирању проблема и предлагању решења, али ће имати и контролну улогу у спровођењу својих препорука.
 • Полицајац у заједници. Развићемо стратегију безбедности града која ће предвидети постојање полицајца у заједници – позорника, задуженог за безбедност сваког краја у Београду.
 • Потпуно ћемо реорганизовати комуналну полицију. Комуналним полицајцима одузећемо пендреке и лисице, јер они не смеју бити градски батинаши.
 • Развићемо мрежу саветовалишта за превенцију болести зависности и саветовалишта која ће помоћи школама да ефикасније помажу деци у решавању проблема насиља, уз пуну укљученост самих ученика у тај процес.
 • Увешћемо видео надзор у свим школама.

За плански развој града: Град по мери људи

Залажемо се за плански и равномеран развој града, за безбедан град, саобраћајна решења и јавни превоз у складу са потребама људи.

Обезбедићемо да градске општине имају већа средства и надлежности.

Ослободићемо Београд од бесмислених мегаломанских пројеката и саобраћајног хаоса.

Београд мора да се развија у складу са потребама његових грађана, а не потребама пословних партнера власти.

 • Плански ћемо развијати јавни градски превоз. Планови морају да се праве уз стриктно поштовање струке и домаћег и међународног искуства, као и стварних потреба грађана. Интегрисаћемо сва превозна средства у сврху ефикаснијег и безбеднијег превоза путника.
  Београд не може решити саобраћајне проблеме без изградње метроа, али уз уважавање реалних потреба саобраћаја и грађана.
  Градња метроа чија је сврха задовољавање тајкунских амбиција, јесте недопустива и тако нешто ћемо спречити.
 • Унапредићемо јавни градски саобраћај. Смањићемо гужве, загађеност и омогућићемо ослобађање центра града од превеликог броја аутомобила. Расписаћемо међународне конкурсе за нова урбанистичка решења локација од значаја уз широку јавну расправу. Изградићемо бициклистичке стазе и стимулисати овај вид транспорта у циљу не само ефикаснијег саобраћања, већ и здравља наших суграђана.
 • Повећаћемо број паркинг места. Уз примену савремених искустава, строгим чувањем зелених површина и заштићених зона, омогућићемо повећање капацитета за паркинг места у Београду. Изградићемо нове јавне гараже које ће задовољити све еколошке, безбедносне и саобраћајне стандарде по највишим светским критеријумима. Истовремено, паркирање у јавним гаражама учинићемо финансијски доступним грађанима.

За системску солидарност

Наш циљ је да ослободимо Београд од небриге, равнодушности, социјалне искључености и незаконитог одузимања права пензионера и социјално угрожених група.

 • Ангажоваћемо додатних 200 геронтодомаћица у првој години мандата. Проширићемо листу корисника за услуге помоћи у кући и сваке године ћемо повећавати њихов број.
 • Удвостручићемо број персоналних асистената за особе са инвалидитетом. Тендере за јавни превоз засноваћемо на принципу доступности за особе са инвалидитетом. Поред тога, удвостручићемо број превозних средстава за особе са инвалидитетом.
 • Повећаћемо број домаћинстава обухваћених субвенцијама за комуналне рачуне.
 • Смањићемо рачуне за грејање. Уместо лажне добити јавних предузећа, инвестираћемо у енергетску ефикасност, тако што ће Град свима помоћи да замене стару столарију кроз подршку у виду бескаматних кредита.
 • Борцима ћемо вратити субвенције за комуналне рачуне који ће износити 50% цене.
 • Нећемо одустати од борбе да се пензионерима врате отете пензије!

За Београд, зелени град

Наш циљ је да ослободимо Београд од загађења, опасних депонија, неодговорности и немара којима се угрожава здравље људи.

 • Заштитићемо водоизворишта преиспитивањем одлуке о смањењу заштитне зоне водоизворишта. Такође, преиспитаћемо одлуку о изградњи нове београдске луке у зони природног резервата Бељарица.
 • Поставићемо рециклажне контејнере испред сваке зграде.
 • Пошумљаваћемо делове града са највећим процентом загађења.
 • Уградићемо систем за пречишћавање отпадних вода и тиме ћемо спречити изливање штетних материја у Саву и Дунав.

 

ПРАТИТЕ НАС

СТОП МЕДИЈСКОМ МРАКУ!

Преузмите бесплатну
мобилну апликацију са Play Store или App store продавнице

КАТЕГОРИЈЕ