Најновије вести

Васин: Недопустиво смањење права националних заједница

Председник Покрајинског одбора Демократске странке за Војводину Мирослав Васин (www.vojvodina.gov.rs, архива)
Нови Сад, 19. јуна 2017.

Изјава Мирослава Васина, председника Покрајинског одбора ДС за Војводину:

На последњој седници Скупштине АПВ, вољом владајуће већине, донета је одлука по којој се Службени лист АПВ састоји из три дела, општег, посебног и огласног и да се на језицима националних мањина - националних заједница објављује само општи део. До сада се на језицима националних мањина - националних заједница објављивао цео Службени лист АПВ.

Оваква одлука Скупштине АПВ је апсолутно супротна свим залагањима за поштовање права националних заједница, мултиетничком карактеру Војводине, а постоје озбиљне индиције да је супротна Уставу Републике Србије и Статуту АПВ. Наиме, чл. 79. Устава Републике Србије, у оквиру уставне категорије очувања посебности националних мањина, предвиђа потпуно, благовремено и непристрасно обавештавање на свом језику, док је чл. 60. став 3. Статута АПВ предвидео да се Статут, покрајинске скупштинске одлуке, као и покрајинске уредбе и други општи акти Покрајинске владе објављују на свим језицима који су у службеној употреби у раду органа АП Војводине. Према чл. 24. Статута АПВ, поред српског језика и ћириличног писма, у равноправној службеној употреби су мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик.
Васин: Недопустиво смањење права националних заједница
Демократска странка

Неадекватан третман војвођанског здравства

Крајње је време за активирање црвеног аларма због одласка огромног броја здравствених радника из Србије, посебно из Војводине, и сасвим је...
Нови Сад, 5. маја 2017.
Председник Покрајинског одбора Демократске странке за Војводину Мирослав Васин (www.vojvodina.gov.rs, архива)

Замислите ово у Немачкој

Ауторски текст Мирослава Васина за "Данас" Највећи непријатељ демократије још од античке Грчке, јесте лажна демократија. Демократски процеси подразумевају културу дијалога,...
Нови Сад, 30. марта 2017.
Демократска странка

Функционери СНС убеђују грађане Војводине да не верују ни својим сопственим очима

Настављајући са бескрупулозним и бесрамним нападима на Демократску...
Нови Сад, 3. јула 2016.

Контакт

Покрајински одбор ДС за Војводину

Адреса:
Булевар Михајла Пупина 28
21000 Нови Сад

Телефон:
021 2100 400, 557 563

E-mail:
vojvodina@ds.org.rs

Http:
www.vojvodina.ds.org.rs
www.facebook.com/dszavojvodinu

Друштвене мреже

Импресум

Званична интернет презентација
Покрајинског одбора Демократске странке
за Војводину
www.vojvodina.ds.org.rs

Контакт

Адреса:
Булевар Михајла Пупина 28
21000 Нови Сад
Тел. +381 (0)21 2100 400, 557 563

vojvodina@ds.org.rs
www.vojvodina.ds.org.rs
www.facebook.com/dszavojvodinu