lat

Драгослав Шумарац

Потпредседник Демократске странке. Председник Градског одбора ДС Београд, в.д. РО грађевина, урбанизам, саобраћај, инфраструктура

За потпредседника Демократске странке изабран је на изборној Скупштини ДС 2. јуна 2018. године.