ћир

Tatjana Manojlović

Potpredsednica Demokratske stranke

Tatjana Manojlović, rođena Soldatović, rođena 06.03.1966. u Valjevu.

Novinarka, urednica u aktuelno – dokumentarnom programu RTS, autorka velikog broja dokumentarnih i putopisnih emisija, kao i emisija iz domena istraživačkog novinarstva. Autorka serijala „Zrno poštovanja“ o problemima rodne ravnopravnosti u Srbiji, koji je finansirala EU.

Od 2013.g. priprema i uređuje emisiju „Život i standardi“ („Pravo na sutra“), jedinu specijalizovanu emisiju o životu Srba na Kosovu i Metohiji. Takođe, jedna je od autorki emisija iz serijala „Trag“, koji se emituje na RTS1. U jednom periodu svog profesionalnog angažmana bila je dopisnik RTS iz Valjeva, potom je uređivala i vodila emisiju „Ovo je Srbija“.

Dobitnica većeg broja novinarskih nagada.

Od 2009. do 2013.g. bila je pomoćnik direktora u Službi za informisanje Gradske uprave Grada Beograda i gl. i odg. urednik Beoinfa.

Položen državni ispit za rad u organima uprave.

Strukovna politikološkinja – specijalista za nenasilne društvene promene, specijalizirala na Fakultetu političkih nauka, na temi – strategije ostvarivanja rodne ravnopravnosti u Srbiji.

Mama Tijanina i Matijina, baka (za sada) Teina i Tarina.

Živi i radi u Beogradu