ћир

Vesna Marjanović

Poslanica Demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Rođena je 5. juna 1969. godine u Beogradu.
Svoj političko delovanje započela je kao član Demokratske omladine i Demokratske stranke, 1990. godine. U tom periodu bila je i prvi lični sekretar predsednika Izvršnog odbora Zorana Ðinđića, i aktivni učesnik u organizaciji stranačkih aktivnosti i izbornih kampanja.
Od 1994. radi kao koordinator pravnih i obrazovnih programa, u nevladinoj organizaciji Fond Centar za demokratiju.
Od 1996. radila je u marketinškoj agenciji Idols & Friends, odgovorna za rad sa međunarodnim klijentima.
Novembra 2000. godine imenovana je za portparola Demokratskog centra, a juna 2003. izabrana za predsednika Izvršnog odbora Demokratskog centra. Bila je i portparol i koordinator Izbornog štaba predsedničkog kandidata Dragoljuba Mićunovića novembra 2003. godine.
Na osnovu Sporazuma o ujedinjenju Demokratskog centra i Demokratske stranke, 16. oktobra 2004. godine, postaje član Glavnog odbora i potpredsednik Izvršnog odbora Demokratske stranke. Nakon lokalnih izbora 2004. godine, izabrana je za odbornika u Skupštini grada Beograda.
Od 2006. do 2012. godine bila je potpredsednik Izvršnog odbora DS.
Na parlamentarnim izborima 2007. godine, a zatim i 2008, 2012, 2014. i 2016. godine, izabrana je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Bila je predsednik Odbora za kulturu i informisanje, kao i šef delegacije Narodne skupštine Republike Srbije pri Parlamentarnoj skupštini Zapadnoevropske unije. Član grupe prijateljstva sa parlamentima Francuske i Velike Britanije.
Za članicu Političkog saveta Demokratske stranke izabrana je na sednici Predsedništva DS održanoj 7. decembra 2012. godine.
Na parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine izabrana je za poslanicu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Učesnik je mnogih međunarodnih i domaćih konferencija i seminara. Pohađala je specijalne programe i kurseve u zemlji i inostranstvu u oblasti organizacije izbornih kampanja i odnosa sa javnošću.
Po zanimanju je diplomirani pravnik. Petu beogradsku gimnaziju završila u Beogradu. Studirala je filmsku i TV produkciju u Južnoafričkoj Republici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Živi u Beogradu.
Govori engleski jezik.