ћир

Zoran Ivošević

Član Političkog saveta Demokratske stranke

Rođen je u Nišu 7. decembra 1936. godine. 
Osnovnu školu i gimnaziju završio u Prokuplju, a pravni fakultet u Beogradu. Magistarsku tezu i doktorsku disertaciju odbranio na Pravnom fakultetu u Beogradu. 
Bio je sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, sudija Okružnog suda u Beogradu, podsekretar za pravosuđe u Sekretarijatu za pravosuđe i opštu upravu Srbije, sudija Suda udruženog rada Srbije, sudija Vrhovnog suda Srbije, predsednik Upravnog odbora, član Saveta i član Suda časti Univerziteta u Beogradu, sudija Suda časti Savezne privredne komore, predsednik Pravne komisije Fudbalskog kluba Crvena zvezda, predsednik Pravne komisije Fudbalskog saveza Jugoslavije, potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije i član Upravnog odbora Fudbalskog kluba Crvena zvezda. 
Bio je prvi predsednik Društva sudija Srbije, glavni i odgovorni urednik "Glasnika Suda udruženog rada Srbije" i "Biltena Vrhovnog suda Srbije", urednik, redaktor i priređivač mnogih stručnih publikacija. 
Radio je na mnogim projektima saveznih i republičkih zakona. Bio je, više od jedne decenije, spoljni saradnik Pravnog fakulteta u Beogradu i, u tom svojstvu, učestvovao u nastavi Obligacionog, Porodičnog i Građanskog procesnog prava. 
Odlikovan je Ordenom rada sa srebrnim vencem i Ordenom rada sa zlatnim vencem. 
Dobitnik je Plakete grada Beograda. 
Sada je glavni i odgovorni urednik časopisa "Izbor sudske prakse" i, zajedno sa prof. dr Vladimirom Vodinelićem, glavni o odgovorni urednik časopisa "Pravni zapisi". 
Član je Komisije za žalbe Saveta za štampu Srbije. Dugogodišnji je član žirija lista "Večernje novosti" za najplemenitiji podvig godine. Dobitnik je gramate počasnog člana Biblioteke Vrhovnog suda Srbije. 
Član je Pasuljske akademije novinara i umetnika. 
Redovni je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. 
Napisao je četrdeset tri knjige i više od hiljadu i dvesta naučnih i stručnih radova. Bavio se publicistikom i u toj oblasti objavio šest knjiga. Novinske tekstove je objavljivao u Našoj borbi, Danasu, Politici, Vremenu, Republici, Blicu, Večernjim novostima, Ekonomistu i mnogim drugim publikacijama. Ostali naučni i stručni radovi pripadaju radnom, građanskom, obligacionom, građanskom procesnom, ustavnom, sudsko-organizacionom, stambenom i medijskom pravu. Objavljeni su u raznim časopisima i stručnim publikacijama. 
Oženjen je i ima dvoje dece. 
Živi u Beogradu. 
Član je Političkog saveta Demokratske stranke od novembra 2016. godine.