ћир

Javni sektor i državna uprava


PODELITE:

Prilikom štednje mora biti napravljena jasna razlika između dva javna sektora - prvog, u kom su zaposleni prosvetni, zdravstveni i kulturni radnici, policija, vojska ili umetnici, i drugog, u kom se nalaze administracija u javnim preduzećima, vladine agencije i funkcioneri

· Vratićemo zarade zaposlenima u prosveti, zdravstvu, vojsci, policiji, kulturi na nivo pre smanjenja i na njima se ne sme štedeti · Uštede ćemo ostvariti u "drugom" javnom sektoru - prekinućemo politiku neprestanog davanja subvencija ovom sektoru, preuzimanja njegovih dugova na državu, on mora biti profesionalizovan, kao i državna uprava, a platni razredi se moraju odnositi i na javna preduzeća · Potpuno i konačno ćemo ukinuti partijsko zapošljavanje i partijsko otpuštanje, a kompetencija i znanje postaće osnovni principi na kojima će funkcionisati javni sektor, jer je to jedini način da se zaštite građani koji su njegovi korisnici · Donećemo zakon o obavljanju delatnosti od javnog interesa kojim će se razdvojiti infrastrukturne delatnosti od delatnosti operatera, a infrastruktura, koju čine elektromreža, aerodrom, telekomunikaciona mreža, autoputevi, železničke pruge i slično, mora ostati u apsolutno većinskom vlasništvu Republike Srbije. Zbog toga se protivimo privatizaciji javnih preduzeća · E-uprava će biti dostupna i primenljiva svuda, a neophodno je postojeće baze podataka u raznim sektorima uprave povezati u jedinstvenu centralnu bazu podataka, kako bi se uštedela sredstva i vreme građana i građanki

PRATITE NAS

Postani član

KATEGORIJE