ћир

Kultura


PODELITE:

Donećemo Strategiju razvoja kulture koja podrazumeva realizaciju sledećih ciljeva: razvijanje ličnih i javnih sloboda, zaštita kulturnog nasleđa, podsticanje savremenog stvaralaštva, stvaranje novih kulturnih vrednosti, dostupnost kulture svim građanima, uravnoteženost kulturnog razvoja na celoj teritoriji, podsticanje projekata nezavisnog sektora, razvijanje sistema vrednosti bez nacionalne, verske i druge isključivosti, poštovanje međunarodnih konvencija, insistiranje na izboru kadrova po osnovu stručnosti, znanja i sposobnosti

· Donećemo zakone iz oblasti kulture koji bi osavremenili način rada, finansiranja i organizacione modele u ovoj delatnosti. Uporedo sa tim, nužno je izmeniti odredbe zakona iz drugih oblasti koje otežavaju i obesmišljavaju rad u kulturi, kako institucija, tako i samostalnih umetnika

· Podrška kulturi mora se ogledati ne samo u povećanju ulaganja u kulturu koje je neophodno nego i u promeni načina upravljanja budžetom tako da sredstva budu dodeljivana u skladu sa jasnim kriterijumima propisanim od strane Nacionalnog fonda za kulturu. Izvori finansiranja ne moraju biti samo iz budžeta, nego i iz drugih izvora finansiranja

· Obezbedićemo poreske olakšice za ulaganje u kulturu

· Neophodno je ulagati u kulturnu infrastrukturu, završiti obnovu najvećih muzeja, ali kontinuirano obnavljati objekte i opremu svih ustanova kulture Srbije

· Mora postojati strategija kontinuiranog obrazovanja u oblasti kulture na svim nivoima školovanja, kao i departizovana i profesionalna kadrovska politika u svim ustanovama kulture

PRATITE NAS

Postani član

KATEGORIJE