ћир

Mediji


PODELITE:

Mediji moraju biti slobodni, necenzurisani i izveštavati građane nepristrasno, pravovremeno i istinito, a novinarstvo mora biti zaštićeno od svake vrste pritisaka

· Neophodno je izaći sa setom zakonskih rešenja i mera koji obezbeđuju veći stepen slobode i nezavisnosti medija i zaštitu javnog interesa u medijima

· Jačaćemo i razvijati mehanizme za zaštitu novinara

· Profesionalne organizacije novinara moraju biti slobodne u radu i zaštićene od svake vrste pritisaka. Potrebno je izmenama Zakona o elektronskim medijima preciznije definisati uslove za izbor i razrešenje članova REM-a. Usvajanjem ovih izmena steći će se uslovi za raspisivanje novog konkursa za članove REM-a

· Kriterijumi za dodeljivanje budžetskih sredstava za medijske programe moraju biti jasni, uz poštovanje javnog interesa i prava na informisanje građana

· Javni servis mora da radi u interesu građana, a ne u interesu Vlade. On mora biti finansijski i uređivački nezavistan, a regulatorna tela i nezavisne institucije za zaštitu konkurencije i prekomerne koncentracije privatnog vlasništva u medijima moraju biti podržani u svom radu. Javni servis je ključan za budućnost medija u Srbiji. Mora mu se obezbediti stabilno finansiranje (kroz pretplatu), ali i jasno definisati uloga

· Osnovaćemo regionalni servis za teritoriju centralne Srbije, koji će, između ostalog, obezbediti informisanje na jezicima nacionalnih zajednica

· Protivimo se tome da novi vlasnici medija budu ljudi bliski političkim partijama, a ne oni koji donose nove ideje i programe. Neophodno je definisati mehanizme za kontrolu transparentnosti vlasništva. Potrebno je obezbediti uslove za uspostavljanje profesionalnog i objektivnog sistema koji će utvrđivati rejtinge TV i radio stanica, tiraž novina i posete sajtovima

· Sankcionisaćemo zloupotrebu medija za plasiranje sadržaja čiji je cilj osramoćivanje pojedinaca, vođenje kampanja i medijske hajke

· Obezbedićemo mehanizme za sadržaje na jezicima nacionalnih zajednica, kao i razvoj obrazovnih i kulturnih programa i programa koji tretiraju pitanja manjinskih grupa. Protivimo se privatizaciji medija na manjinskim jezicima

PRATITE NAS

Postani član

KATEGORIJE