lat

Нови програм практичне политике Демократске странке „Србија после Вучића“


ПОДЕЛИТЕ:

Најважније је да измене закона вратимо у демократски оквир и процедуре, да не будемо никада више у ситуацији да су нам закони у супротности са осталим прописима, односно да су неспроводиви. Последица неусаглашености актуелног Закона о раду са пратећим прописима и другим законима је немогућност да радници добију колективни уговор, чак и у државним службама, јер су сами институти закона у супротности са прописима. Прецизније, по неким прописима је могуће спровести одређене институте, али су они у супротности са другим прописима. Зато Демократска странка припрема предлог новог Закона о раду који треба да регулише однос радника и послодаваца, а не државе и послодаваца, изјавио је Мирослав Васин председник Ресорног одбора за рад, запошљавање, социјалну политику и инвалидску и борачку заштиту у Крагујевцу на синоћ одржаној трибини "Нови програми практичне политике - Србија после Вучића" у Градском одбору ДС Крагујевац и нагласио да више никада закони и прописи не треба да буду лекс специјалиси или популистички, који се доносе по хитној процедури и дерогирају већ постојеће прописе.

Број слика: 7

ГАЛЕРИЈА СЛИКА

С обзиром на то да на тржише рада утиче систем образовања, нови програм ДС предвиђа да се једном годишње анализира стање на тржишту рада, односно потребе послодаваца и да те потребе буду обавезне за образовне институције када расписују конкурсе за одређене смерове и струке. Такође, нагомилане проблеме незапослености, посебно када смо суочени са недостатком одређених кадрова, могуће је решити кроз систем доживотног учења, попут већине европских земаља. То подразумева да сваки округ има Едукативни центар и да после преквалификација и додатних обука људи лакше долазе до посла. Ово је посебно важно, јер ће из Србије у наредне две године отићи мајстори, занатлије и радници различитих струка јер је на пример Немачка прописима отворила своје тржиште рада за раднике из земаља које нису чланице ЕУ. Са друге стране, Србију све више напуштају млади и дужност и обавеза власти је да осмисли програме и стимулише их да остану у земљи.

- Да би остали у земљи морамо да им обезбедимо посао, решимо стамбени проблем и обезбедимо смештај деце у вртићима. Мере које предлажемо за младе, који су уз жене, старије од 65, Роме и особе са инвалидитетом најугорженије групе нашег друштва су: гарантовање посла три месеца по завршетку школовања, за дуже од три месеца боравка на бироу надокнада од 27 000 динара, финансирање камата за први стан брачних парова уколико се одлуче да прву некретнину купе на кредит, изградња насеља за младе брачне парове, откуп напуштених сеоских домаћинстава за младе који желе да остану на селу, а сеоска домаћинства би после 10 година била у њиховом власништву, бесплатна и субвеционирана обданишта. Такође, осмислили смо и програм јавних радова по угледу на Ирску и Кину, што значи да би јавни радови обухватали и инфраструктурне радове, изградњу, али и одређене услуге социјалне заштите, истакао је Васин.

Мере одговорне социјалне политике су уско повезане са програмима и мерама запошљавања, али и са обезбеђењем достојанственог живота за оне грађане и рањиве групе које због болести или година нису у могућности да раде. Програм нове парктичне политике предвиђа посебне стимулације за губитинике транзиције и запослене у фирмама које су неуспешно приватизоване, па је за њих предвиђена месечна надоканада по тачно одрђеним критеријумима, у зависности да ли живе сами, да ли имају свој стан, да им је супружник запослен и да ли им је угрожено здравље. Месечна надоканда у износу од 27 хиљада динара превиђена је и за оне који би најтеже нашли посао- старије од 60 година. За особе са инвалидитетом који су навршили 18 година а не могу да се запосле, нови програм социјалне политике ДС-а предвиђа месечни додатак који би у збиру са надокнадом за туђу негу и помоћ био у висини просечне зараде у Србији, али и организовање насеља малих стамбених јединица у којима би живели самостално у својој заједници.

Програм социјалне политике мора да омогући достојанствен живот старима, припадницима трећег доба, али и достојанствену пензију. То најпре значи да ниједна власт више никада не може и не сме да посегне у стечена права или имовину, односно пензије. Више не сме да се деси да најнижа пензија буде мања од надоканде за социјалну помоћ. Пензија мора да обезбеди достојанствен живот. Реформа ПИО фонда мора да обезбеди да се доприноси редовно уплаћаују, а не да држава омогући да доприноси одлазе у такозвану сиву зону. Важно је да у године стажа уђу и године основних студија, како би и они који су завршили факултете одлазили у исто време у пензију. Намера нам је да изједначимо приватне и државне Геронтолошке центре, односно да држава субвенционише боравак најстаријих и у приватним Геронтолошким центрима. За припаднике трећег доба од изузетне је важности здравствена заштита и морамо омогућити да је она доступна свима на читавој територији наше земље. У нашим селима нема ни амбуланте и потребно је да формирамо Геронто-здравствене центре у свим већим градовима Србије и направимо и мобилне екипе како би услуге стомтолога или очног лекара, али и све остале услуге биле доступне и полупокретним и непокретним старијим особама. Залажемо се да се заустави приватизација здравствених центара и бања, као и да се свим старијим од 65 година омогући одлазак у бање уз одговарајућу надоканду у односу на њихова примања, истакла је Снежана Мирковић, повереница Форума пензионера ДС-а.

Сарадња Демократске странке и синдиката почела је давне '91 године и наш задатак је да обезбедимо несметан социјални дијалог, сматра Зоран Танасијевић, председник Савета за сарадњу са синдикатима Демократске странке и наглашава да је веома важно да предлог Закона о раду у само старту ради са представницима синдиката како би њихови предлози и примедбе "ушле " у самом почетку у нацрт закона.

Мора да се промени и форма социјалног дијалога, рад Социјалноекономског савета. Синдикат мора да добије своје место у парламенту, јер тај важан партнер у свим демократским земљама мора да се пита и и образовању и социјалној политици, баш као и о развоју привреде и индустрије земље, додао је Танасијевић.

Председница Ресора за информисање ДС, Тања Манојловић истакла је да је истраживање које је урађено са учесницима протеста показало да је главни разлог побуне грађана медијски мрак у нашем друштву.

Борба против медијског мрака је за грађане важнија и од фер и демократских избора, па и тешке материјалне и социјалне ситуације. Зато је борба за слободу медија, за објективне и правовремене информације, за могућност да се чују различита мишљења и ставови најважнија борба у овом тренутку. Наш задатак је да трансформишемо јавни сервис како би он постао јавни сервис свих грађана Србије. Он мора бити отворен за другачија мишљења, за дебате, али је и његов задатак да пружи најважније, прецизне и објективне информације свим грађанима. Морамо да преиспитамо приватизацију локалних медија, посебно јер смо сведоци да је једна група људи купила велики број локалних медија, повезала их у систем који у сарадњи са одређеним медијима са националним фреквенцијама, преноси исте медијске садржаје као пропагандна машинерија владајуће већине. Зато је неопходно и да се измене услови конкурса за суфинансирање медисјких садржаја од јавног интереса, али и да се промене критеријуми у избору комисија које о томе одлучују. Да то убудуће буду само релевантна и најстарија удружења и медијске асоцијације. Комплетну реформу медија морамо да урадимо у сарадњи са медијским удружењима, новинарима и стручњацима, закључила је председница Ресорног савета за информисање ДС, Тања Манојловић.

Члан Ресорног одбора за рад, социјалну политику, инвалидску и борачку заштиту, мр Александар Антић, иначе потпредседник ГрО ДС Крагујевац, мишљења је да активне мере запошљавања и одређене субвенције за младе морају да прате и реформу образовања.

Студенти на последњим годинама студија су забринути да ли ће наћи посао у струци. До тада су полагали испите, прелазили из године у годину, али да би добили посао и да би њхово знање било конкурентно на тржишту, образовни систем мора да им понуди и практична знања. Неко је положио грађанско или кривично право, али никада није написао, нити зна да састави уговор. Студенти права никада нису видели, нити знају да руководе деловодницима. Због тога је неопходно да у наставни процес укључимо и државне службенике и општинске чиновнике како би студентима пренели практична знања, сматра Антић.

Нови програм практичних политика ДС-а "Србија после Вучића" биће представљен широм Србије, како би што шири круг грађана могао да достави своје примедбе и предлоге.

Градски одбор ДС Крагујевац

 

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ