ћир

Odbrana


PODELITE:

Zakonska regulativa kojom su sektor odbrane i sve pripadajuće službe bezbednosti podvrgnuti potpunoj parlamentarnoj kontroli i nadzoru Narodne skupštine i Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti mora biti primenjena

· Struktura programskog budžeta za period 2015-2019. i Vojske Srbije i Ministarstva odbrane u celini mora biti izmenjena tako da uvažava neophodnost boljeg materijalnog i socijalnog statusa svih pripadnika, a sa ulaganjem u materijalnu modernizaciju kao sekundarnim prioritetom

· Moraju biti primenjeni i ratifikovani međunarodni dokumenti, sa prioritetom učešća žena u sistemu odbrane (primena Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti), dopunama Akcionog plana i predaje godišnjih izveštaja Savetu bezbednosti u saradnji sa telima Narodne skupštine

· Sve preuzete obaveze iz programa Partnerstva za mir moraju biti ispunjene, a mora biti ostvarena i saradnja sa sektorima odbrane država članica EU i članica NATO

PRATITE NAS

Postani član

KATEGORIJE