lat

Територијална организација и локалне самоуправе


ПОДЕЛИТЕ:

Грађани морају бити у једнаком положају без обзира на то у којој општини или граду живе, што ће се обезбедити увођењем стандарда услуга на националном нивоу

· Локалне самоуправе морају имати стабилан и известан извор финансирања договорен на десетогодишњем нивоу, како би могле да планирају свој развој

· Политичари морају одговарати директно грађанима, а не својим политичким организацијама, што подразумева свеобухватну реформу политичког система, између осталог и изборног система који треба да буде персонализован

· Градоначелници се морају бирати на директним изборима, уз обезбеђивање механизама да не би долазило до блокада рада локалне самоуправе

· Омогућићемо грађанима Аутономне Покрајине Војводине да уживају сва права која проистичу из Устава, што подразумева и доношење Закона о финансирању њених надлежности

· Равномерни регионални развој и децентрализација су услов да се Србија равномерно развија у свим својим деловима и да се успори процес миграција из мање развијених подручја у развијене

· Децентрализација и регионализација су стандард у процесу европских интеграција

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ