ћир

Zapošljavanje


PODELITE:

Snizićemo stopu fiskalnih prihoda po zaposlenom u malim i srednjim preduzećima, i uvesti sistemske mere usmerene na podizanje neto zarada, da bi stimulisale porast zaposlenosti, standarda, i potrošnje

· Otvorićemo posebne programe za zapošljavanje mladih sa visokom i višom stručnom spremom, mastera, magistara i doktora nauka kojima država mora omogućiti da godinu dana rade za prosečnu platu u Republici, dok plaćanje poreza i doprinosa preuzima država. Ukoliko poslodavac odluči da nakon isteka godinu dana zadrži na poslu ovog radnika, država na sebe preuzima doprinose i poreze, a poslodavac isplaćuje platu

· Uvešćemo stepenasto oporezivanje dohotka za mlađe od 30 godina. Svi mladi sa 18 godina imaće jedinstvenu sniženu stopu poreza, koja se protokom svake životne godine uvećava za po 1 procenat, do punog iznosa u tridesetoj godini

· U zavisnosti od sektora, oslobodićemo poslodavce poreza na plate u trajanju od jedne do četiri godine nakon osnivanja malog ili srednjeg preduzeća, uz obavezu održavanja broja zaposlenih tokom ovog perioda

· Umanjićemo poreze za poslodavce koji isplaćuju više zarade zaposlenima, i uvešćemo podsticaje za poslodavce oslobađanjem dela poreza na kapitalnu dobit

· Prekinućemo sa politikom plaćanja investitorima za otvaranje radnih mesta na koja oni zapošljavaju radnike kojima isplaćuju minimalne zarade

· Sve odluke koje se odnose na akcione planove zapošljavanja i zakone iz oblasti radnih odnosa donosiće se kroz socijalni dijalog, odnosno puno učešće sindikata i udruženja poslodavaca

· Uvešćemo evropski princip "doživotnog učenja" kao osnovni uslov tehnološkog razvoja društva

· Osnovaćemo Nacionalnu kancelariju za rad koja će imati funkcije: berze rada, agencije za obuke i usavršavanje, agencije za karijerno savetovanje i vođenje, instituta za istraživanje tržišta rada, isplate pomoći za nezaposlene

PRATITE NAS

Postani član

KATEGORIJE